Verksamhetsområden

Verksamhetsområden

Tvistelösningar och processer – Vi biträder företag och privatpersoner med tvistelösningar. Vi arbetar mycket med fordringstvister och vi har en mångårig erfarenhet att för våra klienters räkning lösa tvister i och utom domstol. Det är naturligtvis en självklarhet att våra klienter får sina tvister lösta så fördelaktigt och kostnadseffektivt som möjligt. Det innebär att vi i första hand försöker lösa tvisten utanför domstol och om inte det är möjligt biträder vi våra klienter genom hela domstolsförfarandet.

Vi förmedlar rättsskydd och rättshjälp. Detta innebär att företag och privatpersoner som är involverade i en process inte behöver stå för hela kostnaden själva.

Affärsjuridik – Vi biträder vid olika affärsuppgörelse och bolagskonstellationer, bl a med att upprätta olika typer av affärsavtal, såsom köpeavtal, kompanjonsavtal, samarbetsavtal m m.

Arbetsrätt – Vi biträder med allmänna personalfrågor inom företag, t ex i samband med anställnings- och uppsägningsfrågor. Vi biträder vid fackliga förhandlingar och förhandlingar i andra sammanhang.

Familjerätt – Vi biträder vid skilsmässor, bodelningar, äktenskapsförord och testamenten. Vi hjälper till med att upprätta erforderliga handlingar för varje särskilt ändamål.

Vi erbjuder kostnadsfri rådgivning!